Introduction to the

Basic information

姓名:张成辉 性别:男
生日:1990-01-10 民族:汉族
籍贯:湖北潜江 所在地:湖北潜江
学历:本科 专业:土木工程
毕业院校:西安交通大学 QQ:99272127
手机:18071994202 邮箱:99272127@qq.com
个人说明:珍惜生命中的每一秒,给自己一个不后悔的未来。

Individuality signature

  • Nothing is impossible for a willing heart.

     张成辉个人主页                    网站主页